Informatické služby

Vďaka širokej škále našich oddelní, ktoré sa zaoberajú s IT službami, sa už dnes používajú naše realizované počítačové systémy na mnohých miestach.

Výstavba kompletných IT systémov

Naše všestranné IT služby zahŕňajú návrh a realizáciu kompletných IT systémov pre malé, stredné a veľké firmy alebo dokonca kancelárske budovy. Konfigurácia počítačov, navrhovanie a realizácia komplexných autorizačných systémov je tiež zodpovednosťou nášho servisného oddelenia.

IT systémy

Korekcia chýb

Naše oddelenie sa zaväzuje vyšetriť výskyt náhlych udalostí a zaviesť rýchle riešenie ad-hock v závislosti od problému a charakteru systému. Aby sme sa vyhli ďalším chybám, problém vyriešime trvalým riešením, ktorý sme ďalej rozvinuli na zlepšenie slabých stránok systému.

Korekcia IT chýb

Tenké klienty

Cenovo efektívne, energeticky a priestorovo úsporné nástroje pre IT systémy zahŕňajú tenkých klientov. Podstatou systémov využívajúcich tenkých klientov je to, že centralizovaný aplikačný server slúži všetkým lacným klientským počítačom, ktoré sú k nemu pripojené, takže úlohy vyžadujúce zložitejšie výpočty sú vykonávané centrálnym serverom, zatiaľ čo nízkonákladovo, nízkorozpočtoví tenkí klienti sú len nástrojmi pre iniciovanie interakcií.

Tenké klienty
Tenké klienty

Administratívne úlohy - dohľad

Ďalšie činnosti nášho oddelenia IT služieb zahŕňajú administratívne úlohy a správu systému. Zaoberáme sa tak dohľadom malých IT systémov, ako aj veľkých podnikových sietí. Inštalujeme tiež nástroje IT a softvér na vzdialené sledovanie každého systému. Ak sa preukáže, že fyzické možnosti siete, ktoré sa vyžadujú pre dohľad sú neúplné, vykonáme aj ich zlepšenie a vývoj.

IT dozor
IT dozor

Viac informácií o našich službách nájdete na nasledujúcej stránke

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu