INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Obstaranie inovatívnej technológiev spoločnosti Soft-Tech EU s. r. o.
Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie

EU OPVI

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

V zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Štúrovo

Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech s. r. o.

Stručný opis a ciele projektu

Hlavná aktivita projektu – Rozvoj existujúceho MSP – spočíva v obstaraní novej inovatívnej technológie. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o. prostredníctvom inovácie procesu a v dôsledku toho aj k zvyšovaniu efektívnosti poskytovaných služieb a rastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Vďaka finančnému príspevku EÚ spoločnosť Soft-Tech EU, s.r.o. obstaráv rámci hlavnej aktivity inovatívnu technológiu. Realizáciou hlavnej aktivity sa prispeje k naplneniu cieľa projektu - kzvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o. prostredníctvom inovácie procesu a v dôsledku toho aj k zvyšovaniu efektívnosti poskytovaných služieb a rastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti.

Názov a sídlo prijímateľa: Soft-Tech EU, s.r.o

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 02/2019

Výška poskytnutého príspevku: 60 248,33€

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie

www.opvai.sk

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu


Projekt financovaný EU