Previous Frame Next Frame

Naše oddelenia

Naše činnosti boli rozdelené do nasledujúcich oddelení.

Vývoj softvéru

Vysoká kvalita našich individuálnych systémov je zaručená použitím najmodernejších technológií, programovacích jazykov, postupov, vývoja softvéru a metodiky riadenia podnikov a projektov.

Ako rozvíjame »

Jedinečné priemyselné systémy a automatizácia

Vo vynikajúcej kvalite budujeme naše jedinečné priemyselné a automatizačné systémy špecifické pre jednotlivé úlohy. Použitie vlastného hardvéru a softvéru.

Jedinečné hardvéry »

Jedinečné hardvéri a cieľové stroje

V našej spoločnosti navrhujeme a realizujeme naše špeciálne hardvérové a cieľové stroje s najvyššou presnosťou. Bez ohľadu na úlohu, naši zamestnanci pripravujú správne nástroje a prostriedky v najlepšej kvalite.

Naše hardvéri a nástroje »

Naše služby

Môžete dôverovať našim službám týkajúce sa výstavby, údržby a prevádzky priemyselných a veľkých podnikových sietí, ako aj poradenských, plánovacích, sprostredkovateľských a audítorských aktivít.

Výstavba sieti »

O našej firme

Profil spoločnosti

Stručný úvod do našej spoločnosti, ktorý obsahuje naše najdôležitejšie práce. Predstavuje vám prácu našej spoločnosti a prezentuje najpoužívanejšie technológie a metodiky našimi špecialistami.
Zobrazenie - stiahnutie profilu spoločnosti Soft-Tech EU

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu