Vývoj jedinečného hardvéru

Naše oddelenie vývoja hardvéru

Naše oddelenie vývoja hardvéru poskytuje najvyššiu presnosť pomocou nástrojov potrebných na vybudovanie systému. Zjednodušené spínacie zariadenie, komplikované prepínanie alebo vlastný dizajn a implementácia unikátnych zariadení poka-yoke sú vykonávané v bezchybnej kvalite.

Jedinečné hardvéry

Ako vyhotovujeme hardvéry

Vždy navrhujeme a implementujeme naše hardvéry ako funkciu požiadaviek stanovených v danom vývoji. Pomocou nákladovo efektívnych a energeticky účinných nástrojov môžeme dosiahnuť čo najefektívnejšie nástroje.

Naše nástroje vždy plne uspokojujú potreby našich systémov.

Ak objednávka neopisuje návrh hardvéru, ktorý má byť vyrobený, tak klient má len víziu o jeho funkčnosti, v tedy my sami navrhujeme a realizujeme hardvéry. Ak náš zákazník dáva schému zapojenia zariadenia, tak na základe nej vytvoríme požadovaný hardvér.

Jedinečné hardvéri
Soft-Tech EU hardver

Zariadenia na vývoj hardvéru

Základnými nástrojmi na vývoj nášho jedinečného hardvéru sú laserové senzory, rôzne optické snímače pre najspoľahlivejšie spínacie zariadenia a snímače.

Či už je to založené na čiarových kódoch, kódoch QR, RFID alebo OCR, náš hardvér poskytuje spoľahlivé a stabilné spojenie s týmito zariadeniami.

Jedinečné hardvéri
Jedinečné hardvéri
Jedinečné hardvéri

Plodný vzťah s Raspberry

Raspberry Pi nie je produktom našej spoločnosti, ale často sa používa v našom vývoji. S nízkou spotrebou, multifunkčnosťou a nákladovou efektívnosťou sa stala jedným z našich obľúbených nástrojov.

Raspberry Pi
Raspberry Pi

Vývoj hardvéru s mikrokontrolérmi

Obvykle používame najbežnejšie a najmodernejšie mikrokontroléry pri výkone nášho hardvéru. Vďaka svojmu všestrannému použitiu je možné vyriešiť takmer akúkoľvek úlohu s ich používaním.

Mikrokontrollerek
Mikrokontrollerek

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu