Automatizácia

Vďaka našim skúsenostiam z automatizácie, nájde naša spoločnosť optimálne riešenie pre takmer akýkoľvek problém s priemyselnou automatizáciou a riadením procesov.

PLC zariadenia

Mitsubishi PLC Omron PLC SIEMENS PLC

Medzi najdôležitejšie nástroje automatizácie a riadenia procesov patria PLC, tj. programovateľné logické riadiace jednotky. Naši špecialisti zvládajú najbežnejšie PLC zariadenia. Preto nie je problém vytvoriť a realizovať nové riadené systémy PLC a ďalej rozvíjať existujúce systémy.

Automatizácia a riadenie procesov

Naše automatizačné systémy sú vždy navrhnuté tak, aby poskytovali čo najefektívnejšiu produkciu. Pri plánovaní zohľadňujeme aspekty riadenia materiálov a úspory energie, takže priemyselná automatizácia, ktorú vykonávame, poskytuje optimálne využitie na maximalizáciu ziskov. Zvážime tiež nákladovú efektívnosť pri výberu a realizácie nástrojov a cieľových strojov, ktoré používame alebo rozvíjame. Či už ide o kontrolu kvality, kontrolu procesov alebo automatizáciu, poskytujeme našim zákazníkom najefektívnejšie prostriedky.

Aplikované technológie

Aplikácia špičkových technológií v automatizácii

Nami vyvinuté hardvéry, vlastné systémy a softvéry dokážu slúžiť ďalej uvedené údaje, ktoré sú potrebné na výrobu nasledujúcich nástrojov.

Roboty

Roboty

Roboty

Unikátne riešenia poka-yoke pre automatizáciu

Najpopulárnejšiu a najpoužívanejšiu japonskú metodiku vývoja a dizajnu v celej Európe, často používame počas automatizácie. Naše unikátne poka-yoke systémy minimalizujú pravedepodobnosť chýb.

Vďaka našîm nástrojom pick to light je výroba ešte bezpečnejšia. Indikátor jasne označuje, ktorá súčiastka nasleduje vo výrobnom procese. Po odstránení automaticky osvetleného prístroja z osvetleného úložného priestoru pracovník potvrdzuje jeho použitie v správnom poradí, pomocou nášho individuálneho spínača alebo snímača.

poka-yoke pick to light

Kommunikácia

Často používame moduly ASI, na komunikáciu s našimi unikátnymi zariadeniami.

Tieto zariadenia poskytujú širokú škálu diagnostických možností pre správu hardvéru a garantujú bezpečné a stabilné pripojenie.

ASI moduly

Identifikácia

Pomocou najnovších technológií identifikujeme súčiastky a nástroje, používané vo výrobnom procese, ktoré vyžadujú monitorovanie a kontrolovanie.

Identifikované súčiastky sú identifikované čiarovým kódom, RFID a QR kódom, alebo našim vlastným unikátnym systémom rozpoznávania znakov počas automatizácie.

Prostriedky identifikácie

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu