Plánovanie a poradenstvo

Našimi hlavnými odbornými oblasťami v oblasti poradenstva je vykonávanie poradenských úloh súvisiacich s rôznymi priemyselnými systémami, automatizáciou a vývojom softvéru. Naše poradenské oddelenie tiež zabezpečuje realizáciu individuálnych plánov a analýz priemyselného systému.

Poradenstvo v oblasti priemyselnej výroby

Počas dlhých rokov priemyselného rozvoja sme ponúkli spoľahlivé a stabilné riešenia mnohých problémov, predtým nevhodného dizajnu iných firiem. S týmito skúsenosťami budeme pokračovať v našej konzultačnej práci na priemyselnom rozvoji. Ak systém, ktorý navrhujeme a vykonáme je objednaný, poskytujeme aj dlhodobú záručnú podporu.

Poradenstvo v oblasti priemyselnej výroby

Optimalizácia výroby

Vďaka našim znalostiam v oblasti automatizácie a riadenia procesov môžeme zabezpečiť efektívne poradenstvo vo výrobe a optimalizácii výroby vo všetkých oblastiach priemyslu. Navrhovaním rýchlejších a nákladovo efektívnejších systémov plánujeme rozvíjať existujúce systémy, ktoré sa snažia zvýšiť rýchlosť výroby a znížiť náklady.

Plánovanie

Návrh špeciálnych priemyselných procesov

Pre malé, stredné a veľké podniky prijímame individuálne systémy riadenia výroby, ako aj automatizačné postupy od poradenstva, výroby až po realizáciu. Návrh automatizačných systémov sa realizuje spolu s návrhom nástrojov a cieľových strojov na výrobu výrobku.

Optimalizácia

Vzdelanie

Činnosť nášho poradenského oddelenia zahŕňa školenie a ďalšie vzdelávanie programátorských tímov, vývojárov softvéru malých, stredných a veľkých podnikov. Skúsení odborníci v oblasti programovania budú mať prospech z hodnotných ponaučení z programového jazyka pomocou cenných vedomostí a znalostí vývojárov, ktorí vyučujú.

Vzdelanie

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu


Projekt financovaný EU