Siete

Vďaka rýchlemu vývoju technológií naši špecialisti v oblasti projektovania, výstavby, údržby a vývoja sietí vytvárajú siete malých, stredných a veľkých podnikov, priemyselných a automatizačných systémov, pomocou najmodernejších nástrojov.

IT siete

Budovanie sietí

Naši odborníci v sieťových oddeleniach plánujú štruktúru siete, ktorá sa má rozvíjať po vyriešení potrieb a environmentálnych podmienok, vyhodnotiť a analyzovať jedinečné vlastnosti a príležitosti. Po dokončení plánov a výberu vhodných nástrojov pripravujú fyzické, hardvérové a softvérové nástroje potrebné na vytvorenie siete. Pri inštalácii káblovej siete potrebné káble upravíme tak, aby zodpovedali miestu vývoja. Vytvárajú softvérové základy systému, predkonfigurujú servery. Po nastavení systému je pre realizovaný systém zabezpečená nepretržitá kontrola a údržba.

Budovanie sietí
Budovanie sietí

Servery

Počas nášho vývoja sme sa naučili, ako ich prevádzkovať prostredníctvom inštalácie nespočetných moderných serverov. Sieťové oddelenie našej spoločnosti vykonáva zariadenie, nasadenie kompletných serverových miestností, fyzickú implementáciu a inštaláciu softvéru siete. Podporu hardvéru a softvéru, a supervíziu serverovej miestnosti. Či už ide o malú, strednú alebo veľkú podnikovú sieť, ktorú žiadajú prevázdkovať, naši sieťoví špecialisti sú Vám k dispozícii.

Servery
Servery

Virtualizácia serverov

S cieľom zabezpečiť, aby naše spravované siete boli čo najspoľahlivejšie a čo najefektívnejšie, používame virtuálne servery na budovanie našich systémov. Táto metóda znižuje náklady na budovanie siete, zvyšuje spoľahlivosť a zjednodušuje štruktúru siete. Pomocou jedného serverového počítača je takto možné spustiť viacero operačných systémov, aby každá z nezávislých služieb bola ľahko prehľadná.

Virtualizácia serverov
Virtualizácia serverov

Budovanie sietí
Budovanie sietí
Budovanie sietí

Priemyselné siete

Máme vynikajúce skúsenosti nielen s budovaním IT sietí. Navrhujeme, realizujeme a konfigurujeme naše priemyselné a automatizačné siete s rovnakou odbornosťou a presnosťou ako akýkoľvek iný druh práce.

V súlade s požiadavkami prístrojov navrhujeme priemyselné siete, ktoré sme vyvinuli v súlade s požiadavkami danej priemyselnej infraštruktúry, čím zabezpečujeme úplnú kompatibilitu a integritu s existujúcimi systémami.


Priemyselné siete

Aplikované priemyselné sieťové zariadenia, štandardy, protokoly

  • Ethernet
  • DeviceNet
  • Modbus
  • Profibus
  • Asi
  • RS232
Priemyselné siete
Priemyselné siete

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu