Predstavenie

Po mnohých rokoch skúseností sme založili našu spoločnosť v roku 2012 s akumuláciou skúseností v oblasti vývoja hardvéru a softvéru. Naše prvé úvodné projekty boli prvým krokom vo vývoji automatizácie a priemyselného rozvoja a ako naša spoločnosť preukázala svoju schopnosť, odbornú spôsobilosť a spoľahlivosť, boli sme požiadaní, aby sme vytvorili stále zložitejšie, komplexnejšie a rôznorodejšie systémy. Dnes už máme vývojový tím s rozsiahlymi skúsenosťami. Naši špecialisti navrhujú a realizujú náš softvér, hardvér a poskytujú objednané služby v najlepšej možnej kvalite. Vďaka skúsenostiam získaným v oblasti priemyselného vývoja a automatizácie, rozsiahlych podnikových systémov, automobilovej elektroinštalácie a vývoja v štátnej sfére sa tiež zvyšujú naše referencie.

Ako realizovať myšlienky - technika a programovanie

Naši vysoko kvalifikovaní špecialisti udržia krok s rýchlym vývojom výpočtových a hardvérových technológií. Pomocou najmodernejších techník, nástrojov a programovacích jazykov realizujeme myšlienky našich zákazníkov.

Sme vždy pripravení nielen z hľadiska našich prostriedkov. Naši zamestnanci plánujú a adaptujú naše unikátne systémy s využitím súčasných trendov a metodológií v podnikaní, firemnej filozofii, vývoji a riadení projektov. Vďaka prístupu Open Source sme sa naučili agilnú vývojovú metodológiu nielen pre softvér, ale aj rôznych nástrojov špecifických pre jednotlivé úlohy, operačných systémov, aplikačných serverov a vývojových prostredí.

Softvéry- hardvéry, zariadenia a systémy

Či už ide o podnikové systémy, automatizáciu, riadenie výroby, modernizáciu existujúceho systému, jedinečné hardvérové riešenia a služby ,alebo poskytovanie poradenstva v oblasti IT, za všetky naše práce poskytuje naša firma úplnú záruku.

Na základe návrhov našich klientov vypracujeme náčrtok pripraveného systému, operácie a niektorých kritických možností chýb. Pri inštalácii systémov vykonávame aj inštaláciu hardvéru, budovanie siete a inštaláciu servera. Výrobu a programovanie špeciálnych zariadení je možné vykonávať efektívne na základe našich existujúcich overených konceptov, s vývojom a aplikáciou unikátnych zariadení pick to light, Pick-UP a IO. Naše systémy dokážu jasne identifikovať súčiastky a produkty pomocou kamerového obrazu, čiarového kódu alebo RFID.

Soft-Tech EU s.r.o. © 2012
info@soft-tech.eu


Projekt financovaný EU